training

& advies
in crisis communicatie

Ik ben specialist in crisiscommunicatie. Sinds de start van mijn loopbaan ben ik werkzaam binnen dit vakgebied. Het mooiste vak dat er is, want alle facetten van communicatie worden ingezet voor iets wat er toe doet: mensen helpen.

Ik help door het geven van trainingen en het adviseren van organisaties.

Helderheid in crisistijd

Dat is mijn missie voor mijn klanten

Ik verzorg daarvoor onder meer de volgende activiteiten:

Leerlijn Crisiscommunicatie | Functiespecifieke trainingen
Thematrainingen | Oefeningen crisiscommunicatie

s

Leerlijn Crisiscommunicatie

Thematrainingen

Functiespecifieke trainingen

Oefeningen crisiscommunicatie

ODPRACHTGEVERS

 • Veiligheidsregio’s:
  – Zuid-Limburg
  – Zeeland
  – Midden- en West-Brabant
  – Brabant-Noord
  – Brabant-Zuidoost
  – Zuid-Holland-Zuid
  – Gooi- & Vechtstreek
  – Kennemerland
  – Utrecht
  – Flevoland
  – Haaglanden
  – Hollands-Midden
  – Twente

  – Gelderland-Midden
  – Gelderland-Zuid
 • Gemeente Den Haag
 • ZorgSaam 
 • ADRZ ziekenhuis
 • Maasstad ziekenhuis
 • Woningcorporatie Woonkwartier
 • EPZ (kerncentrale Borssele)
 • BDKO (Branchevereniging Kinderopvang)
 • Waterschap De Dommel
 • Rijkswaterstaat
 • WVO Zorg
 • Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut

REFERENTIE

Dianne heeft voor ons de tweedaagse functie-opleiding tot Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie verzorgd. We zijn erg tevreden over de manier waarop ze de opleiding heeft vormgegeven. In haar voorbereiding was uitgebreid ruimte voor onze wensen en had ze aandacht voor de Zuid-Limburgse situatie. Het programma was compleet, interactief en prima afgestemd op de deelnemers. De deelnemers waren na afloop erg te spreken over Dianne’s prettige manier van lesgeven en over haar flexibele houding ten opzichte van vragen en het lesplan.”

Steffie Kuijken, Regisseur Communicatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg